Artist presentation/ book launch by Mette Edvardsen (NO)

EVENT INFORMATION

NO (See english below)
13. mars @ 13.00 - 15.00 ish
Mette Edvardsen (NO) - KunstnerpresentasjonBoklanseringSamtale 
Billetter: Gratis ved reservasjon gjennom ticketco. Begrensede plasser.

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å reservere billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen. PLIS GI BESKJED SÅ FORT DU VET OM DU IKKE KOMMER LIKEVEL - FÅ PLASSER SÅ DA KAN NOEN ANDRE FÅ KOMME I STEDENFOR.
________________________________________

Mette Edvardsen (NO) 

Kunstnerpresentasjon/ Boklansering/ Samtale om fremtidig kuratert kunstnerserie 

Under oppholdet i Stavanger og i sammenheng med presentasjonen av ‘No Title’ vil Mette Edvardsen lørdag ettermiddag være med oss for en uformell kunstnerpresentasjonboklansering og samtale om det pågående samarbeidet med RISK angående en kunstner-kuratert serie. Vi hadde et håp om å  til noe mer omfattende i sesongens program, men igjen  grunn av corona ble dette vanskelig å  til. Etter utsettelsen av ‘Moving Words’ serien for et år sidenog til tross for at situasjonen fortsatt er usikker følte vi likevel det var viktig å  til et eller annet. Dette er dermed en mulighet til å bli bedre kjent med Mette. Nb! Det blir suppe! 


*******************************
EN
13. Mars @ 13.00 - 15.00 ish
Mette Edvardsen (NO) - Artist presentation/ Book launch/ conversation  
Tickets: Free with reservation on Ticketco. Limited spots.

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to reserving your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending. PLEASE LET US KNOW AS SOON AS YOU KNOW IF YOU CAN'T COME AFTER ALL- FEW SEATS SO THEN WE CAN LET SOMEONE ELSE COME.
____________________________________

Mette Edvardsen (NO) 

Artist presentation/ book launch

During her visit to Stavanger and in conjunction with the presentation of ‘No Title’, Mette Edvardsen will join us Saturday afternoon for an informal artist presentation/ book launch and conversation about the ongoing engagement with RISK over an artist curated series.  There was hope to construct something more extensive during this program period, but corona weariness helped us think differently.  After the displacement from last spring of the ‘Moving Words’ series, and the uncertainty now it still felt important and necessary to follow through with something.  This is that something with soup and beverages provided.